slogan

slogan

slogan

ČeskyEnglish

Vítejte na našich stránkách

Společnost MEDITES PHARMA, spol. s r. o., je jediným českým výrobcem hemodialyzačních koncentrátů a největší výrobce roztoků pro kontinuální eliminační metody.

Společnost MEDITES PHARMA, spol. s r. o., působí na trhu nepřetržitě již od roku 1992. Od svého vzniku se specializuje na výrobu koncentrátů pro hemodialyzační léčbu, a to zejména koncentrátů pro bikarbonátovou dialýzu. Od roku 2008 je společnost držitelem výhradní licence od společnosti Advanced Renal Technologies, Inc. U.S.A., pro výrobu, distribuci, prodej a použití kyselého hemodialyzačního roztoku CITRASATE®. V roce 2014 byla zahájena výroba hemodialyzačních koncentrátů BIC AF bez obsahu acetátů, jenž představují další krok ke zlepšení charakteristik dialyzačních koncentrátů a z nich připravovaného dialyzačního roztoku. Dalším výrobním programem je od roku 1997 výroba sterilních hemodialyzačních roztoků plněných do plastových vaků. V roce 2002 byly na trh uvedeny léčivé přípravky pro bikarbonátovou kontinuální hemofiltraci s obchodním názvem MEDISOL Bi0 a MEDISOL Bi4. Sortiment výrobků tvoří v současné době sterilní zdravotnické prostředky, jejichž výroba započala roku 2012. Jedná se o roztoky pro kontinuální hemodialýzu s citrátovou antikoagulací. Postupně byl na trh uveden antikoagulační roztok CITRASOL 4%, CITRASOL 0,5% a 12 typů dialyzačních roztoků MEXSOL bez obsahu vápníku.

Tyto aktivity doplňuje od počátku existence společnosti distribuce obchodního zboží - zdravotnických prostředků jiných výrobců (v současnosti bikarbonátové patrony).

Společnost má vlastní nákladní auta pro distribuci výrobků a zboží. Nákladní auta jsou vybavena termoskříněmi pro zajištění teplotních podmínek při přepravě  a  plošinou pro zajištění nakládky a vykládky.

Systém zajištění kvality výrobků je založen na důsledném dodržování pravidel správné výrobní praxe. Jejich dodržování je předmětem pravidelné inspekční činnosti  Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Společnost je držitelem Certifikátu SVP pro výrobce.

Společnost MEDITES PHARMA, spol. s r.o., má zavedený, dokumentovaný a funkční systém managementu kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 13485:2016 a je držitelem výrobkových certifikátů pro hemodialyzační koncentráty a sterilní hemodialyzační roztoky.