slogan

slogan

slogan

ČeskyEnglish

MEDISOL

Kontinuální eliminační metody mají své nezastupitelé místo při léčbě renálního selhání u nemocných, kteří jsou v těžkém nebo kritickém stavu, kteří trpí multiorgánovým selháním a u nemocných s hemodynamickou nestabilitou. Současně jsou využívány k odstraňování nadbytečného množství extracelulární tekutiny v případně kardiální dekompenzace nebo mobilizace tekutin při omezené funkci ledvin. Společnost Medites Pharma v této souvislosti nabízí substituční roztok:

Bikarbonátový systém pro kontinuální eliminační metody – MEDISOL Bi0 a MEDISOL Bi4

Substituční roztoky s obsahem bikarbonátu. Systém obsahuje dvě složky - vak se základním roztokem a roztok hydrogenuhličitanu sodného. Oba dva roztoky se smíchají pomocí speciálního konektoru a převodové soupravy před použitím. Tak získáme výsledný roztok pro bikarbonátovou kontinuální eliminační metodu.

Indikace

Akutní selhání ledvin, porucha vodní rovnováhy (těžká hyperhydratace), iontová dysbalance (hypernatrémie, hyperkalémie, hyperkalcémie apod.), těžká rabdomyolýza, SIRS (Systemic innflammatory response syndrom – syndrom generalizované zánětlivé odpovědi), MODS (Multiorgan dysfunction syndrom – syndrom multiorgánové dysfunkce), MOF (Multiorgan failure – multiorgánové selhání). V případě selhání ledvin jsou kontinuální eliminační metody indikovány vždy, když není nemocný hemodynamicky stabilní.

Balení

Roztoky jsou dodávány ve vícevrstvých plastových vacích s 4800 ml Základního roztoku + skleněná láhev s 200 ml Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 8,4 %. Nedílnou součástí je převodová soustavá a etiketa pro smíchaný MEDISOL Bi0 nebo MEDISOL Bi4, kterou se přelepí etiketa původní.

Uchovávání a doba použitelnosti

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Po smíchání obou roztoků lze výsledný roztok použít max. do 16 hodin při uložení při teplotě 15 – 25 °C.

Ke stažení